­

Mixed Media Polaroids

soy milk, vegetable ink, on polaroid film

10.3 x 10.1 cm each

 

©-Rikki-Kasso-Polaroids-0-1

Polaroids-by-Rikki-Kasso-©-5

©-Rikki-Kasso-Polaroids-11

 

©-Rikki-Kasso-Polaroids-10-1

 

©-Rikki-Kasso-Polaroids-9

©-Rikki-Kasso-Polaroids-8

©-Rikki-Kasso-Polaroids-7-1

©-Rikki-Kasso-Polaroids-6

©-Rikki-Kasso-Polaroids-4

©-Rikki-Kasso-Polaroids-3

©-Rikki-Kasso-Polaroids-2

Polaroids 2006-2007

 

Almost There, 2009, polaroid print, 9 x 10.6 cm

Afternoon Tea, 2007, polaroid film, 9 x 10.6 cm

Tomigaya Bedroom 1, 2008, polaroid print, 9 x 10.6 cm

 

Tomigaya Bedroom 2, 2008, polaroid print, 9 x 10.6 cm

Tomigaya Bedroom 3, 2008, polaroid print, 9 x 10.6 cm